ჩვენი ისტორია - Sichuan chinabase international trade co., ltd.
  • კომპანიის დაარსება

  • კომპანიამ დაიწყო იმპორტისა და ექსპორტის ბიზნესი

  • დასრულდა ფართომასშტაბიანი სამედიცინო აღჭურვილობის იმპორტი

  • სამედიცინო საწოლების საექსპორტო ღირებულება სწრაფად გაიზარდა

  • აღიარებულია, როგორც საბაჟო კლასი A საწარმო

  • 5 ფუნქციური ელექტრო სამედიცინო საწოლი დასრულდა დიზაინი და წარმატებით ტესტირება

  • COVID-19 მხარი დაუჭირეთ იტალიის მთავრობას

  • ბრძოლა ახალი გვირგვინის ეპიდემიის წინააღმდეგ, დაასრულეთ ტესტირების რეაგენტებისა და საექთნო აღჭურვილობის ექსპორტი ხორვატიაში

  • გზაში ვართ