ტროლეიების ქარხანა, მომწოდებლები - ჩინეთის ტროლეიების მწარმოებლები